Mark Luscombe

(Adjungerad medlem)

Född 1969; anställd i SEB 2010; Cand.oecon. (Master i Finance & Economics), Aarhus Universitet, Danmark. Chef för SEB i Storbritannien sedan 2017.

Bakgrund
Chef för LC&FI UK, ställföreträdande chef för LC&FI Danmark, chef inom Citigroup.

Egna och närståendes aktieinnehav

0

LinkedIn