Marcus Nystén

(Adjungerad medlem)

Född 1960; anställd I SEB sedan 1998; Civ.ek. Landchef för SEB i Finland sedan 2010.

Bakgrund
Olika befattningar inom SEB, Trading & Capital Markets, chef för Trading i London, global chef för valutahandel, chef för Merchant Banking i Helsingfors. 

Egna och närståendes aktieinnehav
119 847 A-aktier, 53 493 villkorade aktierätter, 7 027 syntetiska aktierätter och 32 786 syntetiska villkorade aktierätter.

LinkedIn