Magnus Carlsson

Född 1956; anställd i SEB 1993; Civ. ek. Ställföreträdande vd och koncernchef sedan 2014.

Bakgrund
Bank of Nova Scotia. Befattningar inom SEB, Stora företag & Finansiella Institutioner såsom Chef för Project & Structured Finance, Chef för Corporate Clients och Ställföreträdande divisionschef, chef för division Stora Företag & Finansiella Institutioner (Merchant Banking) 2005-2014.

Egna och närståendes aktieinnehav
54 998 A-aktier, 55 933 share rights och 113 440 conditional share rights.