Magnus Carlsson

Född 1956; anställd i SEB 1993; Civ. ek. Ställföreträdande vd och koncernchef sedan 2014.

Bakgrund
Bank of Nova Scotia. Befattningar inom SEB, Stora företag & Finansiella institutioner såsom chef för Project & Structured Finance, chef för Corporate Clients och ställföreträdande divisionschef, chef för division Stora företag & Finansiella institutioner (Merchant Banking) 2005-2014.

Egna och närståendes aktieinnehav

236 801 aktier och aktierätter, varav 54 998 A-aktier, 112 032 aktierätter och 69 771 villkorade aktierätter.