Magnus Carlsson

Ställföreträdande vd och koncernchef sedan 2014. Anställd i SEB 1993; Född 1956

Utbildning
Civ. ek. 

Bakgrund
Bank of Nova Scotia. Befattningar inom SEB, Stora företag & Finansiella institutioner såsom chef för Project & Structured Finance, chef för Corporate Clients och ställföreträdande divisionschef, chef för division Stora företag & Finansiella institutioner (Merchant Banking) 2005-2014.

Egna och närståendes aktieinnehav

221 801 aktier och aktierätter, varav 54 998 A-aktier, 129 402 aktierätter
och 37 401 villkorade aktierätter.