Magnus Agustsson

Magnus Thor Agustsson
Född 1973; anställd i SEB 2009; C.Sc and M.Sc.; Chief Risk Officer (CRO) sedan 2017.

Bakgrund
Nordic Investment Bank. DEPFA. Hypo Real Estate. Head of Risk i Division Baltikum. Chef Group Risk Centre. Chef Group Risk

Egna och närståendes aktieinnehav
8744 A-aktier, 1 448 share rights och 30 890 conditional share rights..

LinkedIn