Magnus Agustsson

Född 1973; anställd i SEB 2009; C.Sc and M.Sc.; Chief Risk Officer (CRO) sedan 2017.

Bakgrund
Nordic Investment Bank. DEPFA. Hypo Real Estate. Chef för Risk i division Baltikum. Chef Group Risk Centre. Chef för Group Risk.

Egna och närståendes aktieinnehav
8744 A-aktier, 4 970 aktierätter och 34 461 villkorade aktierätter.

LinkedIn