Magnus Agustsson

Chief Risk Officer (CRO) sedan 2017. Anställd i SEB 2009; Född 1973; 

Utbildning
C.Sc and M.Sc.

Bakgrund
Nordic Investment Bank. DEPFA. Hypo Real Estate. Chef för Risk i division Baltikum. Chef Group Risk Centre. Chef för Group Risk.

Egna och närståendes aktieinnehav
50 319 aktier och aktierätter, varav 8 744 A-aktier, 14 220 aktierätter och 27 355 villkorade aktierätter.

LinkedIn