Karin Lepasoon

Född 1968; Anställd 2020; Chef Group Marketing and Communication

Bakgrund
Senior Vice President, Communications and Public and Regulatory Affairs, Vattenfall
Direktör för HR, kommunikation och hållbarhet, Nordic Capital
Executive Vice President, stabschef och strategichef, Skanska
Vice President, kommunikation, Gambro

Utbildning
Jur. Kand, Lunds universitet
Master i EG-rätt, Leidens universitet i Nederländerna

Egna och närståendes aktieinnehav
0

LinkedIn