Jonas Söderberg

Anställd 1999;  Chef för division Företag & Privatkunder sedan 2021, född 1976

Utbildning Civ. Ek. (International Business Administration)

Bakgrund
Regionchef Norr, Chef Investor Relations, Senior Advisor till divisionschefen för divisionen Stora Företag & Institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav
30 895 A-aktier

LinkedIn