Jonas Ahlström

Född 1978; Anställd 2005; Chef för division Baltikum

Bakgrund
Tidigare anställningar:  Investor AB
Senaste roller i SEB: CFO division Baltikum, Chef för CEO & Strategy Office
Tidigare roller i SEB: Debt Capital Markets, SEB Equities, aktieanalytiker, Group Strategy & Business Development

Utbildning: Civilekonom 

Egna och närståendes aktieinnehav

70 723 aktier och aktierätter, varav 3 049 A-aktier, 21 702 aktierätter och 45 972 villkorade aktierätter.

LinkedIn