Jonas Ahlström

Född 1978; Anställd 2005; Chef för division Baltikum

Bakgrund
Tidigare anställningar:  Investor AB
Senaste roller i SEB: CFO division Baltikum, Chef för CEO & Strategy Office
Tidigare roller i SEB: Debt Capital Markets, SEB Equities, aktieanalytiker, Group Strategy & Business Development

Utbildning: Civilekonom 

Egna och närståendes aktieinnehav
2 787 A-aktier, 17 348 aktierätter och 33 630 villkorade aktierätter

LinkedIn