John Turesson

(Adjungerad medlem)

Född 1978; anställd i SEB sedan 2006; Civilekonom från BI Handelshøyskolen, Landchef för SEB Norge sedan 2018.

Bakgrund
Ansvarig för Projekt, Tillgångs- och Exportfinansiering (Investment Banking), Ansvarig för Stora Företag & Finansiella Institutioner, Norge.

Egna och närståendes aktieinnehav
0 class A-shares och 33 049 deferral rights.

LinkedIn