John Turesson

(Adjungerad medlem)

Född 1978; anställd i SEB sedan 2006; Civilekonom från BI Handelshøyskolen, Landchef för SEB Norge sedan 2018.

Bakgrund
Ansvarig för Projekt, Tillgångs- och Exportfinansiering (Investment Banking), Ansvarig för Stora Företag & Finansiella Institutioner, Norge.

Egna och närståendes aktieinnehav
0 A-aktier, 24 524 conditional share rights, 5 186 phantom share rights och 19 506 conditional phantom share rights.

LinkedIn