John Turesson

(Adjungerad medlem)

Född 1978; anställd i SEB sedan 2006; Civilekonom från BI Handelshøyskolen, Landchef för SEB i Norge sedan 2018.

Bakgrund
Ansvarig för Projekt, Tillgångs- och Exportfinansiering (Investment Banking), Ansvarig för Stora företag & Finansiella institutioner, Norge.

Egna och närståendes aktieinnehav
83 285 aktier och aktierätter, varav 7 248 aktierätter och 76 037 villkorade aktierätter.

LinkedIn