John Turesson

(Adjungerad medlem)

Född 1978; anställd i SEB sedan 2006; Civilekonom från BI Handelshøyskolen, Landchef för SEB i Norge sedan 2018.

Bakgrund
Ansvarig för Projekt, Tillgångs- och Exportfinansiering (Investment Banking), Ansvarig för Stora företag & Finansiella institutioner, Norge.

Egna och närståendes aktieinnehav
0 A-aktier, 24 524 villkorade aktierätter, 5 186 syntetiska aktierätter och 19 506 syntetiska villkorade aktierätter.

LinkedIn