Johan Torgeby, vd och koncernchef

Född 1974; Anställd 2009;  SEB:s vd och koncernchef sedan 2017.

Bakgrund
Portföljförvaltare och makroekonom vid Robur Asset Management (Swedbank), chef för nordisk och holländsk skuldmarknad och riskhantering, samt chef för Financial Sponsors Group Private Equity hos Morgan Stanley i London, chef för Client Coverage, inom division Stora Företag & Finansiella Institutioner. Co-head division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Utbildning: fil. kand. i nationalekonomi, 

Egna och närståendes aktieinnehav

312 592 aktier och aktierätter, varav 5 826 A-aktier, 113 627 aktierätter och 193 139 villkorade aktierätter.

LinkedIn