Johan Torgeby, vd och koncernchef

Född 1974; Anställd 2009;  SEB:s vd och koncernchef sedan 2017.

Bakgrund
Portföljförvaltare och makroekonom vid Robur Asset Management (Swedbank), chef för nordisk och holländsk skuldmarknad och riskhantering, samt chef för Financial Sponsors Group Private Equity hos Morgan Stanley i London, chef för Client Coverage, inom division Stora företag & institutioner. Co-head division Stora företag och institutioner.

Utbildning: fil. kand. i nationalekonomi, 

Egna och närståendes aktieinnehav
5 569 A-aktier och 18 275 deferral rights.

LinkedIn