Johan Torgeby, vd och koncernchef

SEB:s vd och koncernchef sedan 2017; Anställd 2009;  Född 1974 

Utbildning fil. kand. i nationalekonomi

Bakgrund
Portföljförvaltare och makroekonom vid Robur Asset Management (Swedbank), chef för nordisk och holländsk skuldmarknad och riskhantering, samt chef för Financial Sponsors Group Private Equity hos Morgan Stanley i London, chef för Client Coverage, inom division Stora Företag & Finansiella Institutioner. Co-head division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav
387 843 aktier och aktierätter, varav 5 826 A-aktier, 137 390 aktierätter och 244 627 villkorade aktierätter.

LinkedIn