Johan Andersson

(Adjungerad medlem)

Född 1957; anställd i SEB 1980; Civ.ek. Chef för SEB i Tyskland sedan 2016.

Bakgrund
Olika befattningar inom Stora företag & Finansiella institutioner. Verksam inom den centrala kreditfunktionen. Ställföreträdande koncernkreditchef. Chief Risk Officer.

Egna och närståendes aktieinnehav
52 127 aktier och aktierätter, varav 52 105 A-aktier och 22 C-aktier.