Johan Andersson

(Adjungerad medlem)

Född 1957; anställd i SEB 1980; Civ.ek. Chef för SEB i Tyskland sedan 2016.

Bakgrund
Olika befattningar inom Stora företag & Finansiella institutioner. Verksam inom den centrala kreditfunktionen. Ställföreträdande koncernkreditchef. Chief Risk Officer.

Egna och närståendes aktieinnehav
51 056 A-aktier, 22 C-aktier och 747 villkorade aktierätter.