Joachim Alpen

Född 1967; anställd i SEB sedan 2001; MBA-examen inom internationella relationer. Vice VD och Co-Head för division Stora företag och finansiella institutioner sedan 2018.

Bakgrund
Svenska ambassaden i Moskva, ABB Treasury Center. SEB, sedan 2001, med flera ledande befattningar inom Merchant Banking, chef för Emerging Markets, global chef för valutahandel, global chef för Markets. Head för division Stora företag och finansiella institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav

6 112 A-aktier, 113 999 share rights och 78 347 conditional share rights.

LinkedIn