Joachim Alpen

Född 1967; anställd i SEB sedan 2001; MBA-examen inom internationella relationer. Vice VD och chef för division Stora företag och finansiella institutioner sedan 2017.

Bakgrund
Svenska ambassaden i Moskva, ABB Treasury Center. SEB, sedan 2001, med flera ledande befattningar inom Merchant Banking, chef för Emerging Markets, global chef för valutahandel, global chef för Markets. Co-head för division Stora företag och finansiella institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav

5 933 A-aktier och 36 130 deferral rights.

LinkedIn