Joachim Alpen

Född 1967; anställd i SEB sedan 2001; MBA-examen inom internationella relationer. Vice VD och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner sedan 2018.

Bakgrund
Svenska ambassaden i Moskva, ABB Treasury Center. SEB, sedan 2001, med flera ledande befattningar inom Merchant Banking, chef för Emerging Markets, global chef för valutahandel, global chef för Markets. Head för division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav

6 112 A-aktier, 98,783 share rights och 118,948 conditional share rights.

LinkedIn