Joachim Alpen

Född 1967; anställd i SEB sedan 2001; MBA-examen inom internationella relationer. Vice VD och Co-Head för division Stora företag & Finansiella institutioner sedan 2018.

Bakgrund
Svenska ambassaden i Moskva, ABB Treasury Center. SEB, sedan 2001, med flera ledande befattningar inom Merchant Banking, chef för Emerging Markets, global chef för valutahandel, global chef för Markets. Chef för division Stora Företag & Finansiella Institutioner.

Egna och närståendes aktieinnehav

336 425 aktier och aktierätter, varav 6 369 A-aktier, 150 731 aktierätter och 179 325 villkorade aktierätter.

LinkedIn