Jeanette Almberg

Född 1965; anställd i SEB sedan 2008; Civ ek; Psykologi studier; Head of Group Human Resources sedan september 2016. 

Background
Head SEB Kort; Head of Operations; Customer Operations Direktör Tele2. Ett antal befattning inom marknad och sälj inom olika industrier.

Egna och närstående aktieinnehav
19664 A-aktier, 33 380 Conditional share rights och 11 451 Share rights.

LinkedIn