Jeanette Almberg

Född 1965; anställd i SEB sedan 2008; Civ ek; Psykologi studier; Chef för Group Human Resources sedan september 2016. 

Background
Head SEB Kort; Head of Operations; Customer Operations Direktör Tele2. Ett antal befattning inom marknad och sälj inom olika industrier.

Egna och närstående aktieinnehav
10 343 A aktier, 22 683 Share rights och 38 537 Conditional share rights.

LinkedIn