Jeanette Almberg

Född 1965; anställd i SEB sedan 2008; Civ ek; Psykologi studier; Chef för Group Human Resources sedan september 2016. 

Bakgrund
Chef för SEB Kort, chef för Operations, direktör Customer Operations på Tele2. Ett antal befattning inom marknad och sälj inom olika branscher.

Egna och närstående aktieinnehav
111 551 aktier och aktierätter, varav 10 939 A-aktier, 23 220 aktierätter och 77 392 villkorade aktierätter.

LinkedIn