Jeanette Almberg

Född 1965; anställd i SEB sedan 2008; Civ ek; Psykologi studier; Chef för Group Human Resources sedan september 2016. 

Bakgrund
Chef för SEB Kort, chef för Operations, direktör Customer Operations på Tele2. Ett antal befattning inom marknad och sälj inom olika branscher.

Egna och närstående aktieinnehav
10 600 A-aktier, 33 055 aktierätter och 58 049 villkorade aktierätter.

LinkedIn