Jan Erik Back

Född 1961; anställd i SEB 2008; Civ. ek. Vice VD, Ekonomi- och finansdirektör sedan 2008.

Bakgrund
Svenska Handelsbanken. Ekonomi- och finansdirektör på Försäkringsbolaget Skandia. Förste vice VD och finansdirektör på Vattenfall.

Egna och närståendes aktieinnehav
60 968 A-aktier och 146 541 conditional share rights.

LinkedIn