Hans Beyer

(Adjungerad medlem)

Född 1964; Anställd i SEB sedan 2002. Civ. Ek.; Chief Sustainability Officer

Bakgrund
SEB Chef för Institutional Banking. 

Egna och närståendes aktieinnehav
18 123 A-aktier, 72 410 villkorade aktierätter och 11 929 aktierätter 

LinkedIn