David Teare

Född 1963; anställd i SEB 2006; B. Comm. Chef för division Liv & Investment Management sedan 2017.

Bakgrund
Citibank. Morgan Stanley. Client Relationship Management inom SEB:s division Stora Företag & Finansiella Institutioner. Chef division Baltikum. Chief Risk Officer (CRO).

Egna och närståendes aktieinnehav

54 675 A-aktier, 60 652 share rights och 75 811 conditional share rights.

LinkedIn