David Teare

(Adjungerad medlem)

Född 1963; anställd i SEB 2006; B. Comm. Chef för division Liv sedan 2019.

Bakgrund
Citibank. Morgan Stanley. Client Relationship Management inom division Stora företag & Finansiella institutioner i SEB. Chef division Baltikum. Chief Risk Officer (CRO). Chef för division Liv & Investment Management.

Egna och närståendes aktieinnehav

214 275 aktier och aktierätter, varav 54 932 A-aktier, 83 428 aktierätter och 75 915 villkorade aktierätter.

LinkedIn