David Teare

Född 1963; anställd i SEB 2006; B. Comm. Chef Liv & Investment Management sedan 2017.

Bakgrund
Citibank. Morgan Stanley. Client Relationship Management inom SEB:s division Stora Företag & Institutioner. Chef division Baltikum. Chief Risk Officer (CRO).

Egna och närståendes aktieinnehav
54 677 A-aktier och 71 693 conditional share rights.

LinkedIn