Christoffer Malmer

Född 1975; anställd i SEB sedan 2011; Fil. kand i internationell ekonomi. Vice VD och Co-head för division Företag och privatkunder sedan 2016.

Bakgrund
Goldman Sachs, Global Equtiy research, affärsområdeschef för finansiella institutioner i Europa, Arrowgrass Capital Partners, analytiker, SEB, chef för Financial Institutions Coverage, inom division Stora Företag och Institutioner. Chef division Kapitalförvaltning.

Egna och närståendes aktieinnehav
59 321 A aktier och 74 437 Conditional share rights.

LinkedIn