Ausra Matuseviciene

(Adjungerad medlem)

Född 1973; anställd i SEB sedan 2002; Master of Business Administration från Oxford Brookes University i England, Head of Operations sedan 2015.

Bakgrund
Finanschef på SEB i Litauen; Chef för Baltic IT & Operations; Finanschef inom Affärsstöd.

Egna och närståendes aktieinnehav

62 387 aktier och aktierätter, varav 10 229 A-aktier, 18 511 aktierätter och 33 647 villkorade aktierätter.

LinkedIn