Ausra Matuseviciene

(Adjungerad medlem)

Född 1973; anställd i SEB sedan 2002; Master of Business Administration från Oxford Brookes University i England, Head of Operations sedan 2015.

Bakgrund
CFO in SEB Lithuania; Head of Baltic IT & Operations; CFO for Business Support

Egna och närståendes aktieinnehav

9 890 A-aktier, 12 558 share rights och 28 798 conditional share rights.

LinkedIn