Anders Engstrand

(Adjungerad medlem)

Född 1967; anställd i SEB sedan 1995; Ekonomlinjen, Stockholms Universitet; Landchef för SEB i Storbritannien sedan 2020

Bakgrund
Chef, Debt Capital Markets

Egna och närståendes aktieinnehav
1 027 A-aktier, 45 994 villkorade aktierätter och 38 970 aktierätter

LinkedIn