SEB Korts styrelse och verkställande direktör

Verkställande direktör

Ulf Thorstensson

Styrelseledamot, ordförande

Mats Torstendahl

Övriga styrelseledamöter

Jeanette Almberg
Per-Anders Cleve
Magnus Carlsson
Mika Burman Götz
Christina Persson-Kankainen, arbetstagarrepresentant
Stefan Dahlberg, arbetstagarrepresentant

Styrelsesuppleant

Dorna Dehkhoda, arbetstagarrepresentant

Verkställande ledning

SEB Kort har en verkställande ledning som består av chefer för de olika enheterna inom bolaget. Verkställande direktören tillsätter verkställande ledningen i samråd med styrelsens ordförande.