Väljer in

Syftet med att integrera hållbarhet i våra investeringar är övertygelsen om att det är långsiktigt bra för våra andelsägare samtidigt som vi också tror att det bidrar till en mer hållbar utveckling i samhället.

Inom förvaltningen läggs stor vikt vid att identifiera och söka exponering mot viktiga hållbarhetsteman och vi har skapat en process för att integrera hållbarhet i samtliga tillgångsslag som vi arbetar med. Särskilt fokus ligger på att identifiera bolag som aktivt verkar för minskad klimatpåverkan. I exempelvis den hållbara fonden SEB Hållbarhetsfond Global läggs stor vikt vid att investera i bolag med minskad klimatpåverkan avseende exempelvis koldioxidutsläpp, vattenanvändning och hantering av giftiga utsläpp. Även i SEB Hållbarhetsfond Sverige är hållbarhet tydligt integrerat i investeringsprocessen.