Så här påverkar vi

Som en av Nordens största kapitalförvaltare är det vårt ansvar att agera långsiktigt och som aktiva ägare. Vi är övertygade om att företag som arbetar med att hantera miljö, affärsetik och socialt ansvarstagande kommer att vara mer framgångsrika på kort och lång sikt.

Hållbarhet och dialoger med företag

I svenska bolag där vi många gånger är bland de största ägarna har vi direkta dialoger med företagsledning och styrelser. I frågor där vi delar synen med andra investerare samarbetar vi för att tillsammans påverka företag i specifika frågeställningar. I internationella bolag brukar vi samarbeta med andra investerare genom exempelvis IIGCC (www.IIGCC.org) och PRI Clearinghouse (www.unpri.org). Vi samarbetar också med Hermes EOS, som är en av världens ledande aktörer inom bolagsdialoger, vilka har kontinuerliga dialoger direkt med bolagsledningar och styrelser. I samband med beslut av att exkludera bolag som bryter emot internationella normer har vi ett särskilt fokus på dialog med utvalda bolag.

Ett urval direkta ägardialoger

 • Volvo: Transparens och rapportering
 • Hennes & Mauritz: Levnadslöner, Expansion i Afrika, Vattenanvändande
 • Huhtamäki: Genomgång av hållbarhetspolicy
 • Deutsche Telecom: Rätten till integritet och privatliv
 • TeliaSonera: Arbete med anti-korruption
 • Assa Abloy: Mångfald
 • NCC: Transparens och rapportering
 • Wells Fargo: Konsumentskydd
 • Annaly Capital Management: Gällande ny hållbarhetsstrategi
 • Mirvac: Energieffektivisering

Arbete i valberedningar och med bolagsstämmor

Ägarstyrning sker bland annat genom att vi deltar i valberedningar i de företag där vi är stora ägare. Vi deltar också på bolagsstämmor och utövar där fondernas rösträtt. Vår ambition är att delta på bolagsstämmor där vi är stora ägare samt i de fall förvaltningen har ett stort intresse av företaget.

Ett särskilt fokus de senaste åren har varit att öka kvinnoandelen i bolagens styrelser. Ett annat mål har varit att löpande genomföra oberoende styrelseutvärderingar.

Ägardialoger med IIGCC, PRI och CDP

Våra främsta fokusområden i vårt påverkansarbete med andra investerare inom ramen för IIGCC, PRI och CDP är under 2019 följande;

 • Klimatfrågan med fokus på de 100 bolag i världen som står för de största utsläppen av växthusgaser
 • Klimatfrågan med fokus på vatten
 • Klimatfrågan med fokus på palmolja
 • Klimatfrågan med fokus på koldioxidutsläpp bland europeiska energibolag
 • Mänskliga rättigheter med fokus på tillgång till medicin i utvecklingsländer
 • Samarbete kring företags betalning av skatt i länder där de verkar

Samarbete med Hermes EOS

Genom samarbetet med andra förvaltare under Hermes EOS ledning har vi förutsättning att bli ännu mer framgångsrika i ägardialogerna med utländska bolag, där vi normalt sett har en mindre ägarandel. Direkta dialoger med företag upplever vi vara det mest framgångsrika sättet att förändra och påverka. 

Ett urval bolagsdialoger:

 • Samsung Electronics
 • Total
 • BP
 • Shell

Rapport påverkansarbete SEB och Hermes Q2 2019

Ett urval dialoger med bolag som bryter mot internationella normer

Sedan sommaren 2018 har vi haft direkta dialoger med:

 • T-Mobile
 • Chevron 
 • Bank Hapoalim

Läs mer om vårt ägararbete