Påverkar

Foto: En kvinna och en man tittar på ett dokument

Syftet med vårt aktiva ägande är att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och påverka företagen i deras hållbarhetsarbete och få till stånd förändring.

I svenska bolag där vi ofta är bland de största ägarna har vi direkta dialoger med företagens ledningar och styrelser. Dialoger kring förbättringsområden hos företagen kan exempelvis handla om ledningssystem, risker och möjligheter kopplat till miljö, sociala aspekter och affärsetik. Fondbolaget har stort fokus på framför allt ersättningsprogram och mångfald i styrelser, med kvinnors representation som ett exempel. Dialogen med företagen förs i regel via fondbolagets hållbarhetsteam som arbetar med ansvarsfulla investeringar, i samarbete med respektive fonds förvaltare. Ett effektivt sätt att försöka påverka företag och få till stånd förändringar är också att samarbeta med andra investerare.

Vid investeringar i internationella bolag brukar ett sådant samarbete ofta ske genom exempelvis IIGCC och PRI Clearinghouse (för mer information se www.unpri.org). Dessutom deltar vi aktivt på bolagsstämmor genom röstning. Vi samarbetar också med Hermes EOS, som är en av världens ledande aktörer inom bolagsdialoger, vilka har kontinuerliga dialoger direkt med bolagsledningar och styrelser. Genom samarbetet med andra förvaltare under Hermes EOS ledning har vi förutsättning att bli ännu mer framgångsrika i ägardialogerna med utländska bolag, där vi normalt sett har en mindre ägarandel.