The Core Fixed Income Team

Vi använder en strukturerad fundamental process med fokus på makroanalys och centralbanker, i kombination med ett omfattande kvantitativt stöd. Teamet har en bred akademisk bakgrund inom framför allt makroanalys och finansiell matematik. Vidare har teamet lång erfarenhet av räntemarknaden och är ett av de större ränteförvaltningsteamen i Sverige. Vi arbetar med de globala räntemarknaderna med primärt fokus på Sverige och Norden. Hållbarhetsaspekter är en integrerad del i investeringsprocessen. Ett antal av fonderna som förvaltas av teamet har en tydlig hållbarhetsprofil, t ex SEB:s gröna obligationsfond och mikrolånefonder