Credit Fixed Income-teamet

Som ett av de mest erfarna kreditteamen i Norden tillför vi mervärde till företagsobligationsfonder och diskretionära mandat genom en investeringsprocess som omfattar kvantitativ screening, djupgående kreditanalys, kvalitativa bedömningar samt strukturella överväganden. I investeringsprocessen kombinerar vi vår grundläggande kreditsyn med relativ värdeanalys för att optimera portföljerna utifrån vår övergripande syn på marknaden. Vår analyskapacitet ger oss förutsättningar att utifrån en kontrollerad risk investera i företag med god återbetalningsförmåga och med ett ansvarsfullt hänsynstagande till miljömässiga och sociala faktorer.