Ränteförvaltning

 Förvaltning av ränteportföljer har alltid varit en kärnkompetens inom SEB:s tillgångsförvaltning. Investeringsprocessen har successivt utvecklats och utökats gällande såväl nya typer av ränteplaceringar som investeringar i nya regioner. Vi var mycket tidiga med att bygga upp en stark kreditförvaltning i takt med att marknaden utvecklades. Under senare år har vi också byggt upp kompetens och produkter kring det växande området "impact investing", d v s investeringar som syftar till att utöver finansiell avkastning även bidra positivt ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

Vårt utbud av produkter sträcker sig från mer traditionella penningmarknads- och obligationsmandat med fokus på Norden till globala kreditmandat inom både Investment Grade och High Yield. Hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen och bland de produkter med en tydlig hållbarhetsprofil som teamen förvaltar märks bland annat SEB:s gröna obligationsfond och mikrolånefonder.

Vår ränteförvaltning kännetecknas av en kombination av djup fundamental makro- och kreditanalys i kombination med ett starkt kvantitativt modellstöd. Våra förvaltare har lång erfarenhet och djup kompetens inom sina respektive områden. Vi jobbar med såväl fonder som diskretionära mandat.