Multi management

Multi Management fokuserar på att skapa helhetslösningar för kunder med behov som sträcker sig längre än enskilda produkter eller tillgångsslag. Teamet förvaltar portföljer samt producerar SEB:s gemensamma syn avseende tillgångsallokering, SEB House View. Inom enheten finns djup expertis inom tillgångsallokering, fondurval och portföljkonstruktion.

Investeringsprocessen baseras på fundamental analys och gedigen erfarenhet, med kvantitativt stöd inom såväl portföljkonstruktion som screening och analys. Processen karaktäriseras av transparens och baseras genom SEB House View på hela SEB-koncernens samlade expertis om de finansiella marknaderna. Sammantaget leder detta till portföljer med god kvalitet och långsiktighet men med en för våra investerare stor förutsägbarhet och möjlighet till genomlysning tack vare kopplingen till SEB House View.

De olika portföljförvaltningsteamen har, förutom expertis inom teamets kärnverksamhet, lokal expertis för att skapa skräddarsydda lösningar för lokala marknadsförhållanden och kundbehov. Vidare finns även expertis inom de lokala tillgångsslagen tack vare närheten till respektive lokala marknad. Våra team finns nära SEB:s kunder och är rustade för att på ett sunt men flexibelt sätt möta våra investerares behov av helhetslösningar.