Fastighetsteamet

Fastighetsteamet arbetar med diskretionär förvaltning och upprättande av kundspecifika fastighetsfonder med direktägda fastigheter som underliggande tillgång, t.ex. våra Domestica bostadsfonder. Vårt fokus är att öka värdet på fastigheter genom aktiv portföljförvaltning.

Genom vårt diskretionära uppdrag av ett av Sveriges största pensionsbolag, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, är vi en av Sveriges största fastighetsägare med centralt belägna fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Fastighetsteamet har en marknadsledande process för upphandling och kontroll av fastighetsförvaltning. En skalbar process med väl etablerade samarbetspartners. Vidare har teamet ett modernt arbetssätt för att inkludera hållbarhetsaspekter i såväl investerings- som hela förvaltningsprocessen.