Alternativa investeringar

Inom alternativa investeringar erbjuder vi ett utbud av både noterade och onoterade instrument för institutioner och private banking-kunder. Alternativa investeringar erbjuds också indirekt via våra lösningsprodukter för privatpersoner. Med sjunkande avkastningsnivåer har alternativa investeringar blivit allt mer relevanta för att öka risken/avkastningsprofilen för våra kunders investeringar.

SEB har en lång historia inom segmentet alternativa investeringar och banade väg för hedgefondsbranschen i Sverige under 1980-talet. Under åren har vi kompletterat vårt produktutbud inom private equity-, fastighets-, mikrofinans- och hedgefondssegmenten. På senare år har vårt utbud av alternativa investeringar även kompletterats med externt förvaltade specifika råvaru- och hedgefondsstrategier.