Quantitative Equities

Vårt team Quantitative Equities använder sig av en mycket noggrann, strukturerad och disciplinerad investeringsprocess med fokus på tre kärnvärden som historiskt har visat sig vara framgångsrika. Vi investerar i bolag som karaktäriseras av hög kvalitet, med kontrollerad risk och som vi kan köpa till en attraktiv värdering. Samma noggranna process används för alla våra fonder, men specifika urvalskriterier anpassas till de lokala marknadernas förutsättningar.

Vår investeringsprocess baserar sig på väletablerad finansiell teori och understöds av statistisk och ekonomisk analys, fundamental bolagsanalys och ekonomisk forskning. Ett ledord i vårt arbete är noggrannhet i varje steg i investeringsprocessen.