Europeiska småbolagsteamet

Det europeiska småbolagsteamet använder sig av en fundamental bottom up-strategi för att hitta bolag med såväl kvalitet som attraktiv värdering, vilket ofta kan kopplas till omstruktureringar eller andra signifikanta förändringar. Utifrån omfattande riskkontroller investerar vi i bolag som är attraktivt prissatta i förhållande till vår bedömning av värdet. Detta ger en objektiv, faktabaserad och disciplinerad allokeringsstrategi, baserad på en systematisk process.

Investeringsprocessen bygger på kontinuerliga utvärderingar av den europeiska småbolagsmarknaden i kombination med fundamental analys. Vi tror att en strategi med aktiva aktieval är bäst lämpad för att tillföra värde i småbolagssegmentet, då detta segment tenderar att vara mest dynamiskt och anpassningsbart med förutsättningar att ge ökade vinster.