Aktieförvaltning

Diskretionär aktieförvaltning har varit en del av SEB:s erbjudande under en lång tid. Baserat på vårt nordiska arv har vi utvecklat vår aktieförvaltning till att i dag ha en global räckvidd och vi investerar nu på de flesta marknader runt om i världen.

Vår aktieförvaltning kännetecknas av djupgående fundamental analys i kombination med sofistikerade och moderna metoder. Investeringsteamen använder både traditionellt aktieurval och kvantitativa processer för våra olika produkter, men de delar alla samma investeringssyn och värderingar. Alla våra investeringsprocesser utgår från vad vi bedömer kunna skapa värde långsiktigt.

Medvetenheten om hur förvaltningsbranschen kan och måste ta en mer tydlig ståndpunkt när det gäller hållbarhetsfrågor har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi strävar efter att integrera ESG-faktorer och aspekter i alla våra investeringsprocesser.