Våra förvaltningsteam

SEB Investment Management är en av de största kapitalförvaltarna i Norden. Baserat i hjärtat av Norden, fokuserar vi i vår verksamhet på och strävar efter kontinuerlig utveckling influerad av det nordiska arvet. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla våra kompetenser genom teknikdriven innovation och en hållbar strategi när det gäller investeringar. Med utgångspunkt i vårt uppdrag att skapa mervärde genom våra kapitalförvaltningsprodukter och -tjänster, är vårt mål att leverera service i världsklass till våra kunder.

Alternativa investeringar

Inom alternativa investeringar erbjuder vi ett utbud av både noterade och onoterade instrument inom private equity-, fastighets-, mikrofinans- och hedgefondssegmenten.
Läs mer om alternativa investeringar

Aktieförvaltning

Vår aktieförvaltning kännetecknas av djupgående fundamental analys i kombination med sofistikerade och moderna förvaltningsmetoder. Vi investerar på de flesta marknader runt om i världen.
Läs mer om aktieförvaltningen

Ränteförvaltning

Vår ränteförvaltning kännetecknas av en fundamental investeringsprocess understött av ett gediget kvantitativt analysstöd. Vi har lång erfarenhet inom många tillgångsklasser, och investerar i allt från statsobligationer till High Yield-placeringar i primärt Norden, Europa och USA.
Läs mer om ränteförvaltningen

Multi Management

Inom Multi Management skapar vi helhetslösningar för kunder med behov som sträcker sig längre än enskilda produkter eller tillgångsslag. Processen bygger på fundamental analys, kvantitativt stöd och SEB:s samlade expertis genom SEB House View.
Läs mer om Multi Management