Vår organisation

SEB IM AB anlitar SEB för utförandet av delar av verksamheten såsom fondbolagets andelsägarregister, regelefterlevnad, personaladministration, klagomålshantering, IT-tjänster, med mera. Delar av fondadministrationen, som till exempel fondernas kurssättning, utförs av Bank of New York Mellon.

Fondbolaget har även uppdragsavtal med SEB för distribution och marknadsföring av fonder. Förvaltningen av vissa av fonderna är utlagd till externa samarbetspartner.

SEB IM AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer därmed "Svensk kod för fondbolag".

Styrelsens ledamöter

 • Johan Wigh, ordförande, Extern ledamot, Partner, Advokatfirman Törngren Magnell Stockholm
 • Karin Thorburn, Extern ledamot, Professor Finansiell Ekonomi, Norges Handelshögskola Bergen
 • Mikael Huldt, Extern ledamot, Head of Alternative Investments, AFA Insurance, Stockholm
 • Viveka Hirdman-Ryrberg, Extern ledamot, Kommunikationsdirektör & Chef Hållbarhet, Investor AB, Stockholm
 • Martin Gärtner, Extern ledamot, Director, Nacka

Ledande befattningshavare

 • Javiera Ragnartz, VD
 • Elisabet Jamal Bergström, Vice VD och Chef Hållbarhet & Ägarstyrning
 • Fredrika Johnsson, Chef Affärs- och Produktutveckling 

 

 • Charlotte Falck, Finanschef 

 • Caroline Rifall, Chefsjurist

 • Anna Frey, Personalchef 

 • Wilhelm Kleman, Senior Rådgivare

 • Per Trygg, Chef Aktieförvaltning

 • Staffan Fredholm, Chef Ränteförvaltning och Multi Management

 • Mika Vihtonen, Chef Quantitative Investments & Liquid Alternatives

 • Andreas Wollheim, Chef Trading & Treasury

Övriga befattningshavare:

 • Victor Lang, Chef Private Equity
 • Jonas Lindgren, Chef Fastighetsförvaltning
 • Madelene Emanuelsson, Ansvarig Riskkontroll
 • Fredrik Lundberg, Ansvarig Regelefterlevnad, SEB
 • Johan Lindqvist, Ansvarig Internrevision, SEB

Revisionsbolaget är Ernst & Young Aktiebolag och utsedd revisor är Daniel Eriksson.

SEB IM AB:s filial i Luxemburg

 • Matthias Ewald, Filialchef SEB IM AB:s filial i Luxemburg

SEB IM AB:s filial i Finland

 • Antti Katajisto, Filialchef SEB IM AB:s filial i Finland

SEB IM AB:s filial i Danmark

 • Erik Hallengren, Filialchef SEB IM AB:s filial i Danmark