Vår organisation

SEB IM AB anlitar SEB för utförandet av delar av verksamheten såsom fondbolagets andelsägarregister, regelefterlevnad, personaladministration, klagomålshantering, IT-tjänster, med mera. Delar av fondadministrationen, som till exempel fondernas kurssättning, utförs av Bank of New York Mellon.

Fondbolaget har även uppdragsavtal med SEB för distribution och marknadsföring av fonder. Förvaltningen av vissa av fonderna är utlagd till externa samarbetspartner.

SEB IM AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer därmed "Svensk kod för fondbolag".

Styrelsens ledamöter

 • Johan Wigh, ordförande Extern ledamot, Partner, Advokatfirman Törngren Magnell Stockholm
 • Karin Thorburn, Extern ledamot, Professor Finansiell Ekonomi, Norges Handelshögskola Bergen
 • Mikael Huldt, Extern ledamot, Head of Alternative Investments, AFA Insurance, Stockholm
 • Viveka Hirdman-Ryrberg, Extern ledamot, Kommunikationsdirektör & Chef Hållbarhet, Investor AB, Stockholm
 • Martin Gärtner, Extern ledamot, Nacka

Ledande befattningshavare

 • Javiera Ragnartz, Verkställande direktör
 • Hans Ek, Vice verkställande direktör, samt tillika Head of Staff  
 • Tobias Hjelm, Vice verkställande direktör samt tillika chef Fondprodukter

Övriga ledande befattningshavare i Bolaget:

 • Rikard Andersson, CO - CIO
 • Annika Borg, personalchef, SEB
 • Charlotte Falck, CFO
 • Staffan Fredholm, CO - CIO
 • Caroline Rifall, Head of Legal
 • Andreas Wollheim, Head of Trading & Treasury
 • Matthias Ewald, Filialchef Luxemburg
 • Antti Katajisto, Filialchef Finland

Kontaktperson för Market Soundings är Per Trygg, Head of Swedish & Nordic Equities.

Revisionsbolaget är Ernst & Young Aktiebolag och utsedd revisor är Daniel Eriksson.

SEB IM AB:s filial i Luxemburg

 • Matthias Ewald, Filialchef SEB IM AB:s filial i Luxemburg

SEB IM AB:s filial i Finland

 • Antti Katajisto, Filialchef SEB IM AB:s filial i Finland