Vår organisation

SEB IM AB anlitar SEB för utförandet av delar av verksamheten såsom fondbolagets andelsägarregister, regelefterlevnad, personaladministration, klagomålshantering, IT-tjänster, med mera. Delar av fondadministrationen, som till exempel fondernas kurssättning, utförs av Bank of New York Mellon.

Fondbolaget har även uppdragsavtal med SEB för distribution och marknadsföring av fonder. Förvaltningen av vissa av fonderna är utlagd till externa samarbetspartner.

SEB IM AB är medlem i Fondbolagens Förening och följer därmed "Svensk kod för fondbolag".

Styrelsens ledamöter

 • Johan Wigh, ordförande Extern ledamot, Partner, Advokatfirman Törngren Magnell Stockholm
 • Jenny Askfelt Ruud, Extern ledamot, Head of Alternative Investments, AP4
 • Karin Thorburn, Extern ledamot, Professor Finansiell Ekonomi, Norges Handelshögskola Bergen
 • Magnus Wallberg, SEB, CFO, Life and Pension

Ledande befattningshavare

 • Hans Ek, tf VD & Head of Staff 
 • Tobias Hjelm, vice VD, chef Fondprodukter
 • Annika Borg, personalchef
 • Rikard Andersson, tf CIO
 • Staffan Fredholm, tf CIO
 • Charlotte Falck, Head of Business Control

Kontaktperson för Market Soundings är Per Trygg, Head of Swedish & Nordic Equities.

Revisionsbolaget är PricewaterhouseCoopers AB och utsedda revisorer är Peter Nyllinge och Martin Welén.

SEB IM AB:s filial i Luxemburg

 • Matthias Ewald, Filialchef SEB IM AB:s filial i Luxemburg

SEB IM AB:s filial i Finland

 • Antti Katajisto, Filialchef SEB IM AB:s filial i Finland