SEB behåller toppbetyg för ansvarsfulla investeringar

2008 skrev SEB under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och rapporterar sedan dess årligen hur dessa efterlevs. I årets betygsättning av hållbara investeringar har SEB erhållit det högsta betyget A+. "Att vi fortsätter att få toppbetyg är en viktig bekräftelse på vårt arbete, då kraven höjs i takt med utvecklingen inom hållbarhetsområdet", säger investeringsspecialist Anette Andersson.

2005 bjöd FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan in några av världens största institutionella investerare att delta i en process för att utveckla principer för ansvarsfulla investeringar och 2006 fastställdes de sex principerna. Initialt var det 100 investerare som skrev under dessa. I dag är den siffran nästan 1 900, och tillsammans förvaltar dessa investerare mer än 80 biljoner USD. Varje år granskas, utvärderas och prövas investerarnas produkter och processer.

-Vi har fått toppbetyg de senaste fem åren vilket är en riktig prestation. Vi började integrera hållbarhet i våra investeringsprocesser i större skala under 2015. Sedan dess har vi höjt ribban och arbetar kontinuerligt med att säkerställa att hållbarhet är en naturlig del av vår förvaltning, säger Anette Andersson, investeringsspecialist inom ESG, Investment Management.

Kriterierna för att uppnå högsta betyg utvecklas kontinuerligt och kraven ökar i takt med utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Det handlar inte längre bara om att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsstrategierna utan också om att visa hur dessa har bidragit till den finansiella avkastningen.

-Området för hållbara investeringar utvecklas snabbt och att fortsätta att uppnå toppresultat är därför en viktig bekräftelse på vårt arbete. Även om det finns mer att göra inom området så är det fantastiskt att se att vårt ökade fokus på integrering av hållbarhet i investeringsprocessen, i kombination med ökade hållbarhetsambitioner i många av våra produkter, ger resultat, säger Anette.