Ytterligare information om våra fonder

För många av våra fonder framtas särskilda mer djupgående portföljrapporter som primärt riktar sig mot professionella kunder. Vänligen kontakta din rådgivare om du önskar ta del av dessa rapporter. Du kan även besöka ett SEB-kontor eller ringa oss på 0771-365 365.