Nedladdning av fondernas innehav

SEB Investment Management AB

Fondernas innehav för nedladdning (csv-fil för nedladdning)

För nedladdning av våra Luxemburg registrerade fonders innehav, gå vidare till  www.sebgroup.lu