Institutionella månadsrapporter

Innehållet i dessa rapporter är i första hand anpassade för en institutionell målgrupp. Vi ber dig notera att rapporten innehåller en preliminär beräkning av fondvärderingsdata och inte utgör de slutligt fastställda värdena. Dessa hittar du i fondernas hel- och halvårsrapporter. Mer information om fonderna hittar du i fondlistan.