Fondernas kostnader – SEB Investment Management AB

Våra fonders totala kostnad består av:

  • Årlig avgift
  • Transaktionskostnader
  • Prestationsbaserad avgift om fonden tillämpar en rörlig avgiftsmodell

 Kostnaderna presenteras i två former; förväntad kostnad och faktisk kostnad.

Förväntad kostnad presenteras i samband med att kunden lägger en order i fonden.

Faktisk kostnad presenteras i samband med kundens årsbesked. För att ta hänsyn till varierande omständigheter under året och för att möjliggöra en korrekt rapportering till kunder som äger fonden endast under delar av året, tillgängliggör vi alltid de faktiska kostnaderna på månadsbasis till våra distributörer.

De förväntade kostnaderna kan skilja sig från de faktiska kostnaderna. Kostnaderna är uttryckta som en andel (i procent) av investeringen per år.

Kostnadsredovisningen är heltäckande och inkluderar kostnader från underliggande fonder. Vid kostnadsredovisning för fond-i-fonder adderas kostnader för underliggande fonder i slutberäkningen.

Årlig avgift

Transaktionskostnader

Prestationsbaserad avgift