2015-12-01 14:56

SEB:s fondbolag börjar mäta koldioxidavtrycket för sina fonder

SEB har skrivit under det internationella klimatavtalet, Montreal Carbon Pledge, och därmed kommer vi att mäta koldioxidpåverkan för våra fonder. Målsättningen är att gradvis öka antalet fonder som redovisar klimatpåverkan. Vi har till en början låtit en extern analysfirma, South Pole Group, bedöma våra hållbara- och etiska fonder. Bedömningen är en viktig återkoppling till oss och vårt arbete med att skapa hållbara fonder. 

Koldioxidpåverkan SEB fonder