2016-04-29 11:06

Förändringar i Hercules Fonden

Förändringarna innebär att det görs ett tillägg i fondbestämmelserna som anger att fonden riktar sig till en avgränsad krets investerare och att andelsklasser införs. Kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av detta och värdet på fondsparandet påverkas inte. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft 9 maj 2016.