2015-06-09 09:37

Fondsammanläggningar som berör fonderna JRS Wealth och JRS Growth genomförda

Sammanläggningarna som berör fonderna JRS Growth och JRS Wealth är nu genomförda. Kunder i JRS Growth och JRS Wealth erhöll andelar i en ny andelsklass i JRS Global Growth respektive JRS Global Wealth den 5 juni 2015.