Fondbolagets hållbara fonder

Fondbolaget erbjuder ett antal hållbara fonder till kunder som är särskilt intresserade av hållbara investeringar.

Fonderna investerar i företag som följer internationella normer och riktlinjer inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö samt korruption. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Företag som verifierat bryter mot dessa normer utesluts ur våra fonder.

Fonderna kompletterar det arbete som vi gör för alla våra fonder rörande aktivt ägande samt vårt arbete med att integrera hållbarhetsfaktorer i våra investeringsprocesser.

Nedan kan du finna en sammanställning över vårt utbud av hållbara fonder och respektive fonds hållbarhetsnivå. Mer detaljerad information om fondernas hållbarhetsnivå finns i hållbarhetsinformationen som återfinns i kurslistan.

Utbud hållbara fonder

Kurslistan för hållbara fonder (välj "Hållbart" i listan för kategori).