Fondbolagets hållbara och etiska fonder

Fondbolaget erbjuder ett antal hållbara och etiska fonder till kunder som är särskilt intresserade av hållbara investeringar.

Fonderna investerar i företag som följer internationella normer och riktlinjer inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö samt korruption. Normer som särskilt beaktas är FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Företag som verifierat bryter mot dessa normer utesluts ur våra fonder.

Fonderna kompletterar det arbete som vi gör för alla våra fonder rörande aktivt ägande samt vårt arbete med att integrera hållbarhetsfaktorer i våra investeringsprocesser.

Vi erbjuder följande etiska och hållbara Sverigeregistrerade fonder:

  • SEB Hållbarhetsfond Global
  • SEB WWF Nordenfond
  • SEB Obligationsfond SEK

Fondbolaget förvaltar även etiska och hållbara fonder för SEB:s fondbolag i Luxemburg:

  • SEB Etisk Europafond
  • SEB Etisk Global Indexfond
  • SEB Hållbarhetsfond Sverige
  • SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK
  • SEB Green Bond Fund

För institutionella kunder och stiftelser finns även särskilda Sverigeregistrerade fonder med etisk profil:

  • SEB Stiftelsefond Sverige
  • SEB Stiftelsefond Utland

Fondernas informationsbroschyrer inklusive fondbestämmelser, faktablad och hållbarhetsprofiler med mera hittar du i fondernas kurslista.

Kurslistan för hållbara och etiska fonder (välj "Hållbara och Etiska fonder" i listan för kategori).

Hållbarhetsprofiler

SEB arbetar tillsammans med SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar, med Hållbarhetsprofiler. Hållbarhetsprofilen riktar sig till fondsparare för att på ett överskådligt och enkelt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Profilen underlättar också för sparare att jämföra fonder med varandra. Hållbarhetsprofilen ska ses som ett komplement till det vanliga fondfaktabladet.

Hållbarhetsprofiler för SEB:s fonder hittar du i kurslistan och på Hållbarhetsprofilens webbplats.