Bättre guidning till hållbara investeringar

I syfte att öka transparensen och göra informationen mer lättillgänglig har SWESIF (Sveriges Forum För Hållbara Investeringar) tillsammans med sina medlemmar, däribland SEB, tagit fram en ny version av Hållbarhetsprofilen. Hållbarhetsprofilen är det dokument som fondbolag använder för att informera om fondernas arbete med hållbara och ansvarsfulla investeringar. Alla SEB:s fonders hållbarhetsprofiler har nu utvecklats och anpassats efter den nya mallen. 

- Syftet med den nya utformningen är att skapa en enhetlig struktur för alla fondbolag för att göra det lättare för kunderna att förstå innebörden av hållbarhetsprofilerna och kunna jämföra dem mot varandra, säger Fredrika Johnsson, chef Fund Information på SEB:s fondbolag Investment Management.

Sedan 2015 har SWESIF drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med representanter från branschen för att profilerna ännu bättre ska spegla fondernas faktiska hållbarhetsarbete. Du hittar de nya hållbarhetsprofilerna på www.hallbarhetsprofilen.se samt i kurslistan vid de fonder som är markerade med en grön bock.

Till kurslistan

Till Hållbarhetsprofilen.se