5 med SEB:s fonder

Nu är det dags för femte och sista avsnittet av vår programserie "5 med SEB:s fonder". Under denna programserie har vi lyft fyra utvalda SEB-fonder och i det sista avsnittet bjuder Emelie Jerberyd, kommunikationsansvarig på SEB Investment Management och som leder programmet, in förvaltaren Angelica Fatouros som förvaltar SEB Läkemedelsfond.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Med snart ett och ett halvt år i en pandemi har fokuset för hälsofrågor hamnat högt på agendan globalt. Under avsnittet kommer Angelica berätta mer om varför hon tror att sektorn kommer att gå ännu starkare kommande decennium, hur och om vi kan skydda oss mot muterade coronavirus och varför hon reagerade med glädje på ett pressmeddelande från Pfizer.

Avsnitt 5: "Jag blir själv förvånad över hur bra sektorn gått de sista tio åren"

Vill du veta mer?

På vår fondlista  hittar du mer information om SEB Läkemedelsfond, såsom faktablad, produktblad och hållbarhetsinformation. 

Läs mer om vår aktieförvaltning och teamen

 

Se alla avsnitt

Avsnitt 1: "Vi hade bra flyt och bra timing"

I första avsnittet bjuder Emelie Jerberyd in förvaltaren Mikael Anttila för att prata mer om SEB Corporate Bond Fund SEK. Mikael berättar bland annat om hur fonden kunde klara sig så pass bra under fjolårets turbulenta vår och hur en perfekt fredag ser ut.

På vår fondlista hittar du mer information om SEB Corporate Bond Fund SEK, såsom faktablad, produktblad och hållbarhetsinformation. 

Avsnitt 2: "Denna investering är vi extra nöjda med"

I andra avsnittet bjuder vi in Lars Knudsen och Anders Knudsen som förvaltar SEB Europafond Småbolag. Lars och Anders avslöjar bland annat vilken investering de är extra nöjda med i år.

På vår fondlista hittar du mer information om SEB Europafond Småbolag, såsom faktablad, produktblad och hållbarhetsinformation. 

Avsnitt 3: "Marknaden för gröna obligationer växer"

I tredje avsnittet bjuder vi in Mattias Ekström som förvaltar SEB Green Bond Fund.

SEB Green Bond Fund är en global ränte- och kreditfond som investerar i gröna obligationer.  Vi kommer att prata mer om hur den globala marknaden för gröna obligationer har utvecklats senaste åren samt hur fonden agerade under den turbulenta våren 2020. Vi får även en inblick i fondens investeringsprocess samt hur de följer upp sina investeringar ur ESG synpunkt.

På vår fondlista  hittar du mer information om SEB Green Bond Fund, såsom faktablad, produktblad och hållbarhetsinformation. 

Avsnitt 4: "Att fonden är Svanenmärkt hjälper den enskilde spararen"

I fjärde avsnittet bjuder vi in Caroline Forsberg som förvaltar SEB Hållbarhetsfond Sverige.

SEB Hållbarhetsfond Sverige är en aktivt förvaltad all cap-fond med fokus på svenska bolag, men som även har möjlighet att till viss del investera i nordiska bolag. I avsnittet kommer Caroline bland annat berätta vilket av deras innehav som gått starkast i år, med en uppgång på närmare 50 procent. Vi kommer även att få veta mer om hur Svanenmärkningen av fonden påverkar hållbarhetskriterierna i förvaltningen och vad teamet gör på de runt 1000 bolagsmöten som de genomför varje år. 

På vår fondlista  hittar du mer information om SEB Hållbarhetsfond Sverige, såsom faktablad, produktblad och hållbarhetsinformation.