5 med SEB:s fonder

Nu är det dags för fjärde avsnittet av vår programserie "5 med SEB:s fonder". Under fem avsnitt kommer du att få möjligheten att få lära dig mer om fem stycken utvalda SEB-fonder. Varje fredag släpper vi ett nytt avsnitt där vi lyfter en ny fond och bjuder in ansvarig förvaltare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

I fjärde avsnittet bjuder Emelie Jerberyd, kommunikationsansvarig på SEB Investment Management och som leder programmet, in förvaltaren Caroline Forsberg som förvaltar SEB Hållbarhetsfond Sverige.

SEB Hållbarhetsfond Sverige är en aktivt förvaltad all cap-fond med fokus på svenska bolag, men som även har möjlighet att till viss del investera i nordiska bolag. I avsnittet kommer Caroline bland annat berätta vilket av deras innehav som gått starkast i år, med en uppgång på närmare 50 procent. Vi kommer även att få veta mer om hur Svanenmärkningen av fonden påverkar hållbarhetskriterierna i förvaltningen och vad teamet gör på de runt 1000 bolagsmöten som de genomför varje år. 

Avsnitt 4: "Att fonden är Svanenmärkt hjälper den enskilde spararen"

Vill du veta mer?

På vår fondlista  hittar du mer information om SEB Hållbarhetsfond Sverige, såsom faktablad, produktblad och hållbarhetsinformation. 

Läs mer om vår aktieförvaltning och teamen

Se första avsnittet av "5 med SEB:s fonder" med Mikael Anttila, som förvaltar SEB Corporate Bond Fund SEK

Se andra avsnittet av "5 med SEB:s fonder" med Lars Knudsen och Anders Knudsen, som förvaltar SEB Europafond Småbolag

Se tredje avsnittet av "5 med SEB:s fonder" med Mattias Ekström, som förvaltar SEB Green Bond Fund.