5 med SEB:s fonder

Nu är det dags för tredje avsnittet av vår programserie "5 med SEB:s fonder". Under fem avsnitt kommer du att få möjligheten att få lära dig mer om fem stycken utvalda SEB-fonder. Varje fredag släpper vi ett nytt avsnitt där vi lyfter en ny fond och bjuder in ansvarig förvaltare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

I tredje avsnittet bjuder Emelie Jerberyd, kommunikationsansvarig på SEB Investment Management och som leder programmet, in förvaltaren Mattias Ekström som förvaltar SEB Green Bond Fund.

SEB Green Bond Fund är en global ränte- och kreditfond som investerar i gröna obligationer.  I intervjun får ni lyssna till hur den globala marknaden för gröna obligationer har utvecklats senaste åren samt hur fonden agerade under den turbulenta våren 2020. Vi får även en inblick i fondens investeringsprocess samt hur de följer upp sina investeringar ur ESG synpunkt.

Avsnitt 3 "Marknaden för gröna obligationer växer"

Vill du veta mer?

På vår fondlista  hittar du mer information om SEB Green Bond Fund, såsom faktablad, produktblad och hållbarhetsinformation. 

Läs mer om vår ränteförvaltning och teamen

Se första avsnittet av "5 med SEB:s fonder" med Mikael Anttila, som förvaltar SEB Corporate Bond Fund SEK

Se andra avsnittet av "5 med SEB:s fonder" med Lars Knudsen och Anders Knudsen, som förvaltar SEB Europafond Småbolag