Om Fondbolaget SEB IM AB

Vår förvaltning

SEB Investment Management är en av de största kapitalförvaltarna i Norden. Vi erbjuder en bred palett av fonder samt skräddarsydd förvaltning för såväl privatkunder som institutionella kunder.
Läs om vår förvaltning

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet och etik är integrerat i vår förvaltning i allra högsta grad. Frågorna är viktiga för oss på SEB, för samhället i stort och för många av våra kunder.
Läs om vårt hållbarhetsarbete

SEB House View

SEB House View är fondbolagets syn på allokeringar av globala tillgångar. Dessa visualiseras genom rapporter och filmer.
Läs om SEB House View (på engelska)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Nyheter

Höga betyg för SEB:s företagsobligationsfonder

Förvaltarna låg väl positionerade när marknaden för företagsobligationer skakades om. Båda bankens fonder i segmentet har fortsatt höga betyg.

Prisregn över småbolagsfond

SEB:s Sverigefond Småbolag Chans/Risk tog både hem priset som Årets Fond och Årets Sverigefond för 2019 av Fondmarknaden.se.

Succéår för SEB:s småbolagsfonder

Det gångna året blev ett riktigt starkt börsår och några segment som stack ut lite extra var småbolag, fastighetsbolag och teknikbolag.

Ny fastighetsfond bidrar till fler bostäder

Sverige behöver fler bostäder. SEB:s fondbolag har därför startat en fastighetsfond som ska bygga och äga miljövänliga hyresrätter.