Om Fondbolaget SEB IM AB

Vår förvaltning

SEB Investment Management är en av de största kapitalförvaltarna i Norden. Vi erbjuder en bred palett av fonder samt skräddarsydd förvaltning för såväl privatkunder som institutionella kunder.
Läs om vår förvaltning

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet och etik är integrerat i vår förvaltning i allra högsta grad. Frågorna är viktiga för oss på SEB, för samhället i stort och för många av våra kunder.
Läs om vårt hållbarhetsarbete

SEB House View

SEB House View är bankens syn på allokeringar av globala tillgångar. Dessa visualiseras genom rapporter och filmer.
Läs om SEB House View (på engelska)

Nyheter

40 procent kvinnor i de styrelser som SEB arbetar med

Under de tre senaste åren har SEB nominerat 64 styrelsekandidater. Av dem var 39 kvinnor. Det innebär att SEB nått det jämställdhetsmål som regeringen satte under valrörelsen.

SEB redovisar fondernas koldioxidavtryck

SEB redovisar nu hur mycket koldioxid som bankens aktiefonder släpper ut i relation till sina jämförelseindex.