Om Fondbolaget SEB IM AB

Vår förvaltning

SEB Investment Management är en av de största kapitalförvaltarna i Norden. Vi erbjuder en bred palett av fonder samt skräddarsydd förvaltning för såväl privatkunder som institutionella kunder.
Läs om vår förvaltning

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet och etik är integrerat i vår förvaltning i allra högsta grad. Frågorna är viktiga för oss på SEB, för samhället i stort och för många av våra kunder.
Läs om vårt hållbarhetsarbete

SEB House View

SEB House View är fondbolagets syn på allokeringar av globala tillgångar. Dessa visualiseras genom rapporter och filmer.
Läs om SEB House View (på engelska)

Nyheter

SEB behåller toppbetyg för ansvarsfulla investeringar

2008 skrev SEB under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och rapporterar sedan dess årligen hur dessa efterlevs. I årets betygsättning av hållbara investeringar har SEB erhållit det högsta betyget A+. ”Att vi fortsätter att få toppbetyg är en viktig bekräftelse på vårt arbete, då kraven höjs i takt med utvecklingen inom hållbarhetsområdet”, säger investeringsspecialist Anette Andersson.

Allt fler vill investera i mikrofinansieringsfonder

Kombinationen av avkastning och möjligheten att bidra till bättre livsvillkor för fattiga i utvecklingsländer lockar allt fler investerare, och sedan 2013 har SEB startat sex mikrolånefonder som förmedlar kapital till de allra fattigaste i världen. "Mikrofinansiering är avgörande för en hållbar ekonomisk utveckling på tillväxtmarknaderna", säger Hetal Damani som tillsammans med Camilla Löwenhielm tagit över ansvaret för SEB:s mikrofinansieringsfonder.