Om Fondbolaget SEB IM AB

Vår förvaltning

SEB Investment Management är en av de största kapitalförvaltarna i Norden. Vi erbjuder en bred palett av fonder samt skräddarsydd förvaltning för såväl privatkunder som institutionella kunder.
Läs om vår förvaltning

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet och etik är integrerat i vår förvaltning i allra högsta grad. Frågorna är viktiga för oss på SEB, för samhället i stort och för många av våra kunder.
Läs om vårt hållbarhetsarbete

SEB House View

SEB House View är fondbolagets syn på allokeringar av globala tillgångar. Dessa visualiseras genom rapporter och filmer.
Läs om SEB House View (på engelska)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Nyheter

Nu blir SEB:s största fond hållbar

SEB Världenfond är en av SEB:s äldsta och största fonder. Nu blir den fullt ut hållbar. Anna Sigurd, som förvaltar fonden, berättar mer om förändringen.

Läs mer

SEB högst rankad bland kapitalförvaltare i Norden

I den senaste Prosperaundersökningen rankas SEB högst bland kapitalförvaltare i Norden. Institutioner och företag med ett externt förvaltat kapital på minst 200 miljoner kronor har svarat.

Läs mer