Om Fondbolaget SEB IM AB

Vår förvaltning

SEB Investment Management är en av de största kapitalförvaltarna i Norden. Vi erbjuder en bred palett av fonder samt skräddarsydd förvaltning för såväl privatkunder som institutionella kunder.
Läs om vår förvaltning

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en  integrerad del  i vår förvaltning och en central del för oss på SEB Investment Management, för samhället i stort och för många av våra kunder.
Läs om vårt hållbarhetsarbete

SEB House View

SEB House View är fondbolagets syn på allokeringar av globala tillgångar. Dessa visualiseras genom rapporter och filmer.
Läs om SEB House View (på engelska)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Nyheter

Tillgång på läkemedel bidrar till tillväxt

Sedan SEB Investment Management och Alecta inledde en dialog med Novo Nordisk, har bolaget bland annat infört ett kostnadstak för insulin och etablerat en lokal produktionsenhet i Iran.

Ny programserie om fem av våra fonder

Under fem avsnitt kommer du att få lära dig mer om fem SEB-fonder. Varje fredag släpper vi ett nytt avsnitt där vi lyfter en ny fond. I andra avsnittet bjuder vi in Anders Knudsen och Lars Knudsen som förvaltar SEB Europafond Småbolag.