Extra ränta till kunder i Pension & Försäkring

 

Styrelsen i SEB Pension och Försäkring AB har vid två tillfällen beslutat att kunder med traditionell försäkring i Pension & Försäkring ska få extra ränta. Dessa har tillförts försäkringarna den 1 december 2013 och den 1 juni 2015.

  • Extra räntan den 1 december 2013 uppgick till 13 procent av värdet för tjänstepensioner och 18 procent för övrig livförsäkring och beräknades på försäkringarnas värde per den 1 oktober 2013.
  • Extra räntan den 1 juni 2015 uppgick till 8 procent av värdet för tjänstepensioner och till 12 procent för övrig livförsäkring och beräknades på försäkringarnas värde per den 1 mars 2015.

Bakgrunden är att kapitalavkastningen har varit bra, vilket bland annat har resulterat i att den så kallade KOVÅ-graden har varit högre än vad som angivits i bolagets policy. De överskott som därmed har bildats i verksamheten är de som följaktligen fördelats ut till kundernas försäkringar i form av extra ränta.