Krönika - Vad är skillnaden på traditionell försäkring?

Ordet ”traditionell” har positiva konnotationer men kidnappas gärna i dunkla syften. Det gäller också ”livförsäkring”. En gång krävdes ömsesidighet och en utjämnande återbäringsränta. Idag kan det räcka med nominella belopp och avkastningsdelning. För begreppets mest ädla innebörd fordras också reellt inflytande över bolaget från försäkringstagarna själva, men de mångas makt låter sig inte enkelt koncentreras. 

Traditionell livförsäkring, som den borde vara, är en genial konstruktion för kundnytta men ställer också tuffa krav för att fungera. Det är livförsäkring med avtalade belopp som möter människors behov av finansiellt skydd mot grundstötningar under livets seglats. Det är rätt till vinsterna men också solidariskt förlusttäckningsansvar. Det är försäkring i dess rätta bemärkelse: långsiktig utjämning av livrisker, finansiella risker och driftkostnader. Det är generationskontrakt där äldre försäkringar bidrar med riskkapital till nyare och skalekonomi för effektiv kapitalförvaltning, men också tvingande inlåsning under långa avtalstider. Slutligen är det ett bestämmande inflytande från försäkringstagarna själva. De är ju trots allt de som betalar den sista kronan. Då ska de också ha den om den skulle råka bli över.

Gamla Liv försöker fortfarande ge traditionell livförsäkring sin fulla innebörd men är stängt för nyteckning sedan länge. Det har runnit mycket vatten under de traditionella broarna sedan dess. Idag finns det många produkter som benämns traditionell försäkring, men innehållet varierar. För en liten fisk kan det vara svårt att se vilken krok man ska nappa på, men du som är kund i Gamla Liv kan känna dig trygg. Ofrånkomligen anas melodin från Die Forelle, Franz Schuberts Lied (D 550) i dess dur för sång och piano om grumlad sikt, svek och förstämning. Med Stockholms porlande finansbäck i blickfånget smågnolar jag med till Schuberts avslutande toner ”Und ich mit regem Blute sah die betrogene an”.
Mårten Ajne, aktuarie på Gamla Liv