Gör din röst hörd

Var med och rösta fram din representant till Trygg-Stiftelsens försäkringstagarorganisation. Det uppmanar Trygg-Stiftelsens kanslichef Elisabet Svenningson. Den 15 mars till den 15 april är det möjligt för dig som bor i regionerna Stockholm norr, Växjö, Karlstad och Sundsvall att rösta. 

– Det är en unik möjlighet att göra sin röst hörd, att på detta demokratiska sätt kunna påverka verksamheten i Gamla Liv. Genom att medverka till en bra representation i fullmäktigeråden kan du få gehör för de frågor som är viktiga ur ditt perspektiv som försäkringstagare, säger Elisabet Svenningson.

Trygg-Stiftelsens uppgift är att tillvarata dina intressen som försäkringstagare i Gamla Liv. Du utövar ditt inflytande via de 24 fullmäktigeråden som finns över hela landet. De olika råden väljs enligt ett rullande schema och består av fyra ledamöter som väljs på en mandatperiod om fem år – beroende på region du bor i röstar du alltså var femte år på de som du vill ska representera dig i rådet. Valberedningarna har under hösten arbetat med att ta fram åtta kandidater till respektive regions vallista.

– Senast i mitten på mars kommer de som får rösta denna gång ha fått brev där de valbara kandidaterna presenteras. Den 15 april går valperioden ut, säger Elisabet Svenningson.
Mer info om valet hittar du på tryggstiftelsen.se